تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
لطفا برای آگاهی از زمان آغاز ثبت نام آزمون هاي دانشگاه جامع علمی - کاربردی ، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. به محض مشخص شدن زمان آغاز ثبت نام هاي مذکور این زمان از طریق Email و SMS برای شما ارسال خواهد شد. توجه: اين امكانات براي آسايش و رفاه داوطلبان ثبت نام در سيستم پيش بيني شده ولي با توجه به امكان بروز اختلال در شبكه موبايل و اينترنت در زمان ثبت نام، امكان عدم دريافت SMS و Email از سوي كاربران وجود دارد. بنابراين :
مسئوليت اطلاع از زمان آغاز ثبت نام کلیه آزمونها از طريق رسانه هاي گروهي و سایت اینترنتی بر عهده داوطلبان بوده و مرکز علمی کاربردی جهان پروفیل رباط کریم هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم دريافت SMS و Email كاربران ندارد.

                                

آگاهی از زمان ثبت نام از طریقانتخاب آزمون
    نام
  نام خانوادگی
  شماره تلفن همراه