تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دانشجویانی که ترم آخر بوده و یا بنابرهردلایلی برخی از دروس آنها در سامانه هم آوا ارائه نشده است، نسبت به جایابی و اخذ آن درس در سایر مراکزآموزش علمی کاربردی در بازه تمدید درخواست مهمان از 17 الی 22 اسفند در سامانه هم آوا اقدام کنند. در غیر اینصورت هرگونه مشکلی احتمالی برعهده دانشجو می باشد
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز