تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت ثبت درخواست مهمان نیمسال دوم 99-98 در سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ 98/11/26 لغایت 98/12/01 است
دانشجویان با ورود به سامانه خود و از طریق گزینه مهمان، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز