تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
در خصوص فعال شدن سامانه انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی به اطلاع می رساند قسط اول شهریه 85%سهم مرکز باید با در نظر گرفتن نکات مهم به شرح ذیل به حساب بانک ملی واریز و یا مراجعه به واحد مالی مرکز و استفاده از دستگاه پوز(POSمی باشد.

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

مبالغ قسط اول شهریه:

🔴کاردانی و کارشناسی مدیریت و حسابداری مبلغ ۶۰۰.۰۰۰تومان

🔴کاردانی فنی و مهندسی فناوری ۷۵۰.۰۰۰تومان

🔴🔴🔴 ضمناً بدهی قبلی شهریه باید تسویه گردد

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

 نکته مهم ۱: واریز به حساب اشخاص مطلقا ممنوع بوده و مسئولیت با خود شخص دانشجو می باشد.

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

نکته مهم ۲: کلیه فیش هایی که در بانک پرداخت می شود حتما باید به واحد مالی جهت ثبت تحویل داده شود.

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

 نکته مهم ۳: سهم ستاد(۱۵%) الزاما باید برای ثبت و نهایی شدن انتخاب واحد از طریق همان سامانه هم آوا و بصورت اینترنتی با داشتن کارت های بانکی دارای رمز دوم پرداخت گردد.

***یادآور می شود مبلغ سهم ستاد(15%) جدای از مبلغ شهریه سهم مرکز(85%) می باشد.

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

نکته مهم ۴: درصورت عدم پرداخت سهم ستاد(15%) ، انتخاب واحد به صورت خودکار توسط سیستم حذف خواهد شد و مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 ***زمان شروع انتخاب واحد ترم 982 طبق تقویم آموزشی از 16 بهمن 98 می باشد

***انتخاب واحد و حذف و اضافه باید توسط شخص دانشجو انجام شودآخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز