تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند حداکثر تا تاریخ 15 آذر94 نسبت به پرداخت 15% شهریه نیم سال اول 95-94 خود اقدام نموده و تسویه حساب نمایندو درغیر اینصورت هر گونه مشکل احتمالی بر عهده دانشجو بوده و مرکز هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
11

11
11


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز