گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه

رستم محمودی


معرفی گروه
حسابداری صنعتی

گروه کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی و کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
گروه های آموزشی
مهندسی الکترونیک صنعتی
برق صنعتی
مدیریت
حسابداری صنعتی
کنترل و ابزاردقیق
نقشه کشی صنعتی
مکانیک-ماشین افزار