گالری تصاویر
جدول شهریه
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی

تقویم اموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97شروع انتخاب واحد از 17شهریور97 الی 27 شهریور 97میباشد
کلاس ها از 31 شهریور 97 شروع و در تاریخ 20 دی 97 به پایان می رسد
زمان شروع امتحانات از 22 دی 97 الی 6 بهمن 97می باشد

تقویم آموزشی